E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Finansijsko računovodstvo

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Četvrti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Upravljanje osnovnim kapitalom
 2. Dugotrajna imovina
 3. Specifične pozicije dugotrajne imovine
 4. Rashodovanje/prodaja dugotrajne imovine
 5. Naknadno mjerenje dugotrajne imovine
 6. Finansiranje dugotrajne imovine
 7. Finansiranje kratkotrajne imovine
 8. Osnovni obračuni u poslovanju
 9. Proizvodnja
 10. POL, standardna kalkulacija
 11. Konverzija
 12. Okončana proizvodnja
 13. Prihodi i rashodi
 14. Zatvaranje konta i obračun rezultata

Cilj predmeta

 1. Osposobiti studente da razumiju napredne odrednice računovodstvene teorije, utjecaj računovodstvenih politika i procjena na finansijsko izvještavanje.
 2. Omogućiti praktična znanja studenata u evidentiranju poslovnih događaja i implikacijama evidentiranja na finansijsko izvještavanje.
 3. Predstaviti kompleksnije primjere računovodstvenih obračuna.
 

Nastavne metode

 • Predavanja teorijskih osnova
 • Pregled relevantnih legislativnih odrednica
 • Postavka i rasprava o specifičnim problemima
 • Rješavanje studija slučajeva
 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 10%
 • Vježbe 5%
 • Pismeni ispit 85%

Kompetencije

 1. Primjena poreznih i finansijskih regulativa
 2. Procesnoorijentirani pristup analizi poslovnih događaja
 

Literatura

Obavezna

 1. Belak, V., 2006. Profesionalno računovodstvo. Zgombić & Partneri. 2. Jahić, M., 2008. Finansijsko računovodstvo. Udruženje revizora FBiH.

Dodatna

 1. Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, 2009.
 2. Pravilnik o kontnom okviru.
 3. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca FI
 4. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca izvještaja o promjenama u kapitalu
 5. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja uključujući Međunarodne računovodstvene standarde