E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Industrijska politika

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    

Odsijek:      Lokalni ekonomski razvoj i politika

ECTS:          5,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Definiranje industrije i kriteriji industrijalizacije,
 2. Industrijska i razvojna politika u okviru ekonomske politike,
 3. Djelovanje industrijske politike (horizontalno i vertikalno),
 4. Faze industrijalizacije i udio industrije u GDP-u,
 5. Primjena industrijske politike u praksi,
 6. Industrijska politika u EU,
 7. Pristup industrijskoj politici EU (horizontalne i vertikalne mjere),
 8. Odlazeće i dolazeće industrije,
 9. Dosadašnji razvoj BiH industrije,
 10. Faze industrijalizacije u BiH,
 11. Zajednička obilježja i nove smjernice industrijske politike zemalja u tranziciji,
 12. Industrijska politika i mikroekonomski ciljevi,
 13. Struktura industrijske proizvodnje u BiH,
 14. (ne)zaposlenost i industrija,
 15. Promjena strukture industrijske proizvodnje i deindustrijalizacija,
 16. Industrija i međunarodna razmjena,
 17. Komparativne prednosti prerađivačke industrije BiH,
 18. Kreiranje efikasne industrijske politike,
 19. Industrijska politika u zemljama istočne Azije,
 20. Reindustrijalizacija.

Cilj predmeta

Upoznati se sa ekonomskom i industrijskom politikom i njenim predmetom izučavanja, te objasniti djelovanje industrijske politike (horizontalno i vertikalno) i njenu primjenu u praksi (vertikalne i horizontalne mjere) EU i BiH. Analizati razvoj industrije u BiH i izmjeriti njenu moć (deindustrijalizacija i reindustrijalizacija)

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Na predavanjima se analiziraju i rješavaju (studij slućaja) problemi iz različitih javnih sektora. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja – 5 bodova
 • Test – 20 bodova
 • Seminarski rad – 35 bodova
 • Usmeni ispit – 40 bodova

Provjera znanja studenata se vrši putem testa. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima. Završnim usmenim ispitom se vrši ocjenjivanje teorijskog znanja studenata i sposobnost primjene tog znanja na rješavanje praktičnih problema u kreiranju industrijske politike.

Kompetencije

Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:

 1. kreiraju i predlože osnovne smjernice industrijske politike organima vlasti, analiziraju strukturu industrije po jedinstvenoj klasifikaciji i njihovom značaju u ekonomiji zemlje,
 2. rješavaju probleme industrije na mikro razini i zaposlenosti na makro razini,
 3. analiziraju globalnu industrijsku konkurenciju i globalno tržište,
 4. predlažu odluke o izlazećim i dolazećim industrijama, deindustrijalizaciji i reindustrijalizaciji

Literatura

Obavezna

 1. Ekonomska politika-s elementima hrvatskog gospodarstva, Crkvenac Mate, Informator, Zagreb, 1997.
 2. Ekonomska politika, Hodžić K, Čejvanović F., 2010, Ekonomski fakultet Tuzla.
 3. Walser, C.D.: Industrial Policy in the Proces Transition, Verlag Paul Haupt Bern, Stuttgart, Wien, 1999.
 4. Industrial Economics-Issues and Perspectives, Second Edition, London, 1994

Obavezna

 1. Prokopijević, Miroslav, 2009. Evropska Unija. 2. dopunjeno izdanje, JP Službeni glasnik, Beograd. (pogl. 9: Industrijska politika).
 2. Razvoj industrijske politike u FBiH, 2009. www.fmeri.gov.ba.