E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Interna revizija, upravljanje rizicima, i strateško upravljanje organizacijom

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nino Serdarević

                     Prof. dr. sc. Sado Puškarević

Odsijek:      Računovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uloga i značaj interne revizije
 2. Povelja interne revizije
 3. Etički kodeks internih revizora
 4. Procjena rizika, planiranje i vrste revzije (Strateški plan, Godišnji plan, Plan pojedinačne revizije/operativni plan)
 5. Proces interne revizije
 6. Utvrđivanje i dokumentiranje sistema
 7. Prikupljanje i analiziranje informacija o revidiranom procesu
 8. Procjena sistema internih kontrola
 9. Identificiranje detaljnih rizika i očekivanih kontrola
 10. Početna procjena postojećih internih kontrola
 11. Testovi usaglašenosti i dokazni testovi
 12. Donošenje zaključaka – nalaz, mišljenje i preporuke
 13. Praćenje realizacije preporuka
 14. Nadzor
 15. Nepravilnosti i prevare

Cilj predmeta

Upoznati sastavnice sistema internih kontrola i upravljanja rizicima.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Analize istraživanja
 3. Grupni rad sa studentima
 

Metode provjere znanja

 • Test 30%
 • Istraživački rad 60%
 • Aktivnost 10%

Kompetencije

Poveznice revizije i strateškog upravljanja organizacijom, Upravljanje rizicima, Strateško planiranje u internoj reviziji, Uspostavljanje djelotvornih sistema internih kontrola.

 

Literatura

Obavezna

 1. International Professional Practices Framework (IPPF), The Institute of Internal Auditors, 2014

Dodatna

 1. Zakon o internoj reviziji institucija BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj 27/08)
 2. Aktuelni članci po izboru