E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Komercijalno poznavanje robe

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc Ilhan Bušatlić

Odsijek:      Menadžment 

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. I DIO: Opšti dio poznavanja robe (Podjela i klasifikacija robe. Tehnologija i zaštita životne sredine. Kvalitet robe i njegovo određivanje. Standardi i ostali propisi za regulisanje kvaliteta proizvoda. Ambalaža i pakovanje. Transport, skladištenje i kontrola robe.)
 2. II DIO: Posebni dio poznavanja robe (Tehnologija vode. Goriva. Hemijski proizvodi. Agrohemijski proizvodi. Metali i proizvodi metalurgije. Drvo i proizvodi od drveta. Proizvodi industrije nemetala. Plastične mase, kaučuk, guma i njihovi proizvodi. Proizvodi od tekstila. Proizvodi od kože i krzna. Prehrambeni proizvodi. Duhan. Kafa. Čaj. Začini.)

Cilj predmeta

Sticanje znanja iz oblasti komercijalnog poznavanja robe. U općem dijelu predmeta se obrađuje sistematizacija i kvalitet robe, ambalažiranje, način manipulacije, transport i skladištenje robe. Drugi dio se bavi proučavanjem konkretne robe, odnosno obrađuje sva pitanja koja proizlaze iz specifičnosti konkretne robe.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 10%
 • Vježbe 10%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Seminarski rad 15%
 • Ostale aktivnosti – 5% 
 • Usmeni ispit – 20%          
Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

Nakon položenog ispita student će biti u stanju da:

 1. Razlikuju robu prema ekonomskoj namjeni, stepenu obrade, kvalitetu itd
 2. Pomoću standarda i ostalih propisa za regulisanje kvaliteta prepozna originalni, surogat ili falsifikovani proizvod,
 3. Prepozna kvalitet robe prema načinu pakovanja, transporta, skladištenja i kontrole konkretnog proizvoda,
 4. Primjeni stečeno znanje u praksi.

Literatura

Obavezna

 1. Štrbac, N., 2007. Tehnologija i poznavanje robe. Bor: Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu.
 2. Petrovski, P. i Bušatlić, I., 2006. Cementi i druga neorganska mineralna veziva. Zenica: Hijatus.
 3. Hadžidedić, M., 1981. Tehnologija sa poznavanjem robe. Sarajevo: Svjetlost.
 4. Kostić, Lj, Gvozdenović, R. Ninković., 1997. Neorganska hemijska tehnologija. Beograd: Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
 5. Ušćumlić, D., Lukić, R., 2006. Upravljanje kvalitetom materijalnih proizvoda. Beograd: Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Dodatna

 1. Jovanović, S., Jeremić, K., 2007. Karakterisanje polimera. Beograd: TMF.
 2. Plavšić, M., 1996. Polimerni materijalinauka i inženjerstvo. Beograd: Naučna knjiga.
 3. Plavšić, M., 1995. Elastomerni materijali. Beograd: Naučna knjiga.
 4. Standardi ISO 14000 i ISO 9000.