E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Krizni menadžment

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Sedmi semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Dženan Kulović

Odsijek:      Menadžment preduzeća

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Prepoznavanje krize preduzeća
 2. Simptomi i uzroci prepoznavanja krize preduzeća
 3. Modeli kriznih procesa
 4. Uspostavljanje kriznog menadžmenta
 5. Krizno komuniciranje preduzeća
 6. Upravljanje krizom preduzeća
 7. Anticipativno i reaktivno upravljanje krizom preduzeća
 8. Modeli kriznih strategija
 9. Uspostavljanje kriznog kontrolinga
 10. Due diligence preduzeća

Cilj predmeta

Razumijevanje poslovne krize kao faze u razvoju preduzeća. Sticanje znanja o vrstama, simptomima i procesu poslovne krize. Sticanje specifičnih znanja o instrumentima preventivnog djelovanja, identifikacije te reaktivnog upravljanja poslovnom krizom. Upoznavanje sa mogućnostima operativnog i strategijskog obnavljanja preduzeća. Osposobljavanje studenata za oblikovanje programa poslovnog preokreta.

 

Nastavne metode

Pored redovnih predavanja, aktuelne teme obrađuju se kroz sudjelovanje studenata na sljedeće načine: poslovni slučajevi (koje je pripremio nastavnik ili studenti u saradnji s nastavnikom). Nastava je interaktivna te se podržavaju razgovori i rasprave

Metode provjere znanja

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test. Pismeni dio ispita je preduvjet za završni usmeni ispit. Aktivnosti su izrada kriznog plana (opciono).

Kompetencije

Biti u stanju restrukturirati preduzeće i rješavati krizne poremećaje

Literatura

Obavezna literatura

 1. Omerčević, S., Kulović, Dž. 2018. Krizni menadžment 1: kako prepoznati krizu preduzeća, Neum: Mate
 2. Omerčević, S., Kulović, Dž. 2018. Krizni menadžment 2: kako upravljati krizom preduzeća, Neum: Mate
 3. Iacocca, L., Novak, W. 2007. Iacocca autobiografija, Zagreb: M.E.P. Consult

Dodatna literatura

 1. Slatter, S., Lovett, D. 2011. Kako svaku tvrtku izvući iz krize, Zagreb: Mozaik knjiga
 2. Bernstein, J., Bonafede, B. 2020. Krizni menadžment: vodič za menadžere, Zagreb: Mate
 3. Osmanagić Bedenik, N., 2007. Kriza kao šansa: Kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha, 2. izd. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Senić, R., Lukić, S. 2009. Krizni menadžment I, Banja Luka: Aperion
 5. Senić, R., Lukić, S. 2009. Krizni menadžment II, Banja Luka: Aperion
 6. Muratović, H., 2006. Organizacijski preokret. Sarajevo: Ekonomski fakultet.Sučević, D., 2010. Krizni menadžment. Lider Press d.d.
 7. Senić, R., 1996. Krizni menadžment. Kragujevac: Ekonomski fakultet.
 8. Softić, S., 2011. Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Ekonomski fakultet.
 9. Dalić, M. 2018. Slom ortačkog kapitalizma, Zagreb: Hanza media