E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Lokalni ekonomski razvoj

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Muamer Halilbašić

Odsijek:      Lokalni ekonomski razvoj i politika

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Teorijsko-metodološko planiranje LER,
 2. Principi na kojima se metodologija zasniva,
 3. Preciziranje mjere, svrhe i namjene,
 4. Razumjevanje interakcija sa drugim razvojnim dokumentima,
 5. Procesi i nivoi integrisanog planiranja lokalnog razvoja (strateški, taktički, operativni),
 6. Integrisana strategija, sektorski i operativni planovi, implementacija i finansiranje,
 7. Praktična razrada metodološkog okvira LER,
 8. Strateški dio (SWOTIPEST analiza, vizija, strateški ciljevi),
 9. Planiranje LER i društvenog razvoja,
 10. Priprema plana zaštite i unapređenja, 
 11. Operativni dio-okvir za implementaciju,
 12. Usklađenost (vertikalna i horizontalna),
 13. Scenarij za primjenu metodološkog okvira (praćenje, realizacija i ažuriranje strategije)

Cilj predmeta

Upoznavanje sa značenjem ekonomskog rasta i razvoja, značaj LER na razini općine/grada, njegovo planiranje i integriranje u višu razinu planskog razvojnog dokumenta društvene zajednice. Izrada praktičnog dokumenta LER.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja i uz aktivno učešće studenata. Na predavanjima se analiziraju i rješavaju (studij slućaja) problemi iz lokalnog ekonomskog razvoja. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja – 5 bodova
 • Test – 20 bodova
 • Seminarski rad – 35 bodova
 • Usmeni ispit – 40 bodova

Provjera znanja studenata se vrši putem testa. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima. Završnim usmenim ispitom se vrši ocjenjivanje teorijskog znanja studenata i sposobnost primjene tog znanja na rješavanje praktičnih problema u kreiranju politike lokalnog ekonomskog razvoja.

Kompetencije

Studenti će proučavanjem teorijsko-metodološkog planiranja lokalnog ekonomskog razvoja biti osposobljeni za izradu planova razvoja za lokalne i regionalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Proučavanjem komparativnih modela razvojalokalne zajednice u najrazvijenijim državama zapadne Evrope, studenti će se osposobiti za kritičko promišljanje o problemima ekonomskog razvoja i funkcionisanja lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, te o najvažnijim aspektima zakonske, teritorijalne i funkcionalne reforme lokalne samouprave u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Utemeljenje lokalnog ekonomskog razvoja na integrirajućoj funkciji javnog, privatnog i nevladinog sektoru, studenti stići osnovna znanja o politici regionalnog razvoja Evropske unije, različitim oblicima regionalizacije država članica Evropske unije a posebno o mogućnostima oblikovanja pravne i institucionalne osnove regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine u procesu integracije u Evropsku uniju.

 

Literatura

Obavezna

 1. Grupa autora, 2009. Metodologija za integrisano planiranje lokalnog razvoja, UNDP, Sarajevo.
 2. Grupa autora, 2010. Lokalni ekonomski razvoj, ANU BiH, Sarajevo.
 3. Hatibović Dž., 2003 :Ekonomski razvoj, EF Bihać.
 4. Hodžić K.: Inovirano umrežavanje i ekonomska saradnja regija, Općina Tuzla primjer uspješnog upravljanja   LER, Općina Tuzla, 2012.
 5. Osmanković J.: Ekonomski razvoj-Novi pristup, EF, Sarajevo, 2007.
 6. Osmanković j.i drugi: Statistička (NUTS) regionalizacija BiH,EI Sarajevo i ANU BiH, 2009.

Dodatna

 1. Grupa autora (Papić Ž.,Čaušević F.): Ekonomija ubrzanog razvoja,  Forum Bosnae, Sarajevo, 2008.
 2. Horvat B.:Ekonomika brzog razvoja, Forum Bosnae, Sarajevo, 2012.