E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Makroekonomija

Studij:        Prvi ciklus

Godina:     Druga godina

Semestar: Četvrti semestar

Profesor:   prof. dr. sc. Jasmin Helebić

Odsjek:      Menadžment

                    Finansije i Računovodstvo

ECTS:          7

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pregled makroekonomije
 2. Tržište dobara
 3. Finansijska tržišta
 4. Tržište rada
 5. IS-LM, AS-AD modeli
 6. Prirodna stopa nezaposlenosti
 7. Inflacija i privredna aktivnost
 8. Ekonomski rast
 9. Štednja, akumulacija kapitala i domaći proizvod
 10. Tehnološki napredak i rast
 11. Otvorena privreda
 12. Ekonomska politika u otvorenoj privredi
 13. Promjena deviznih režima
 14. Depresije i krize

Cilj predmeta

Pružanje studentima cjelovitog uvida u makroekonomiju. Upoznavanje studenata s najnovijim makroekonomskim događanjima i njihovim mogućim implikacijama na poslovanje preduzeća. Upoznavanje studenata s efektima makroekonomskih politika na poslovanje preduzeća.

Nastavne metode

 • Predavanja
 • Vježbe
 • Seminarski radovi
 • Konsultacije
 

Metode provjere znanja

 • Pismeni testovi 50%
 • Usmeni ispit  45%
 • Aktivnosti 5%

Kompetencije

 1. Analiziranje agregatnih pokazatelja u privredi
 2. Analiziranje efekata promjene makroekonomskih politika na osnovne makroekonomske aggregatne pokazatelje
 

Literatura

Obavezna

 1. Blanchard, O., 2005. Makroekonomija. 5. izd. Zagreb: Mate d.o.o

Dodatna

 1. . Samuelson, P.A. i Nordhaus, W.D., 2007. Ekonomija. 18. izd. Zagreb: Mate d.o.o.