E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Makroekonomske strategije

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Kadrija Hodžić

Odsijek:      Lokalni ekonomski razvoj i politika

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Strategije ekonomskog razvoja: 1) Šta podstiče ekonomski razvoj: tržište, država i civilno društvo; 2)Teorije ekonomskog rasta i razvoj; evolucija teorija razvoja (mjerenje ekonomskog razvoja i razvojne dekade 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih godina i XXI stoljeća); 3) Strategije ekonomskog razvoja (hipoteza zaostalosti, industrijalizacija poljoprivreda, država i tržište, uvozne supstitucije i izvozne orijentacije, alternativni modeli razvoja);
 2. Finansiranje ekonomskog razvoja: 1) Formiranje i alokacija kapitala i ekonomski razvoj; 2) Finansiranje ekonomskog razvoja domaćom štednjom; 3) Eksterni izvori finansiranja ekonomskog razvoja;
 3. Lokalni ekonomski razvoj: 1) Lokacije u problemima; 2) Koncepcija lokalnog ekonomskog razvoja (straško planiranje razvoja); 3) Gradovi nova snaga ekonomskog razvoja u 21. stoljeću;
 4. Slobodne teme: 1) Izazovi i prilike za ekonomski razvoj na globalnoj pozornici; 2) Izazovi ekonomskog razvoja u uslovima trajanja globalne recesije i eurokrize; 3) BiH u vrtlogu globalizacije i globalne recesije.

Cilj predmeta

 1. Konceptualno razumijevanje procesa strateškog elaboriranja ekonomskog razvoja
 2. Omogućavanje „šire slike“ spoznavanja siromaštva i razvojnih makroekonomskih procesa i njihov uticaj na lokalne zajednice;
 3. Interdisciplinarne spoznaje koje su osobito važne za strateško promišljanje budućih društvenih procesa dinamičkih i neprekidnih promjena
 

Nastavne metode

Nastava je usmjerena kroz različite istraživačke procese, među kojima se posebno izdvajaju predavanja, seminari, istraživački radovi, stručni i naučni skupovi, prezentacija pisanih radova, proučavanje literature i pozitivnih zakonskih rješenja.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja – 5 bodova
 • Test – 20 bodova
 • Seminarski rad – 35 bodova
 • Usmeni ispit – 40 bodova

Kompetencije

Aktivnosti u okviru naučno-nastavnog dijela provode se kao uvod u otvorena i neriješena pitanja teme kroz aktiviranje znanja, vještina i kompetencija kao resursa za naučno-istraživačku djelatnost. Nastava i načini provjere znanja usmjereni su kroz različite istraživačke procese, među kojima se posebno izdvajaju predavanja, seminari, istraživački radovi, stručni i naučni skupovi, prezentacija pisanih radova, proučavanje literature i pozitivnih zakonskih rješenja.

 

Literatura

Obavezna

 1. Todaro, M., Smith, Stephen (2006), Ekonomski razvoj, „Šahinpašić“, Sarajevo
 2. Blanchard, Oliver. (2011) Makroekonomija, MATE, Zagreb.
 3. Osmanković, Jasmina, Nikolajev, Amina, Humani razvoj, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Dodatna

 1. Samuelson, P., Nordhaus, W., Ekonomija, MATE, Zagreb, 2011. (Poglavlje 26: Izazov ekonomskog razvoja, str. 521-542).
 2. Kenichi, Ohmnae  (2007) Nova globalna pozornica, MATE, Zagreb.
 3. Ravenhill, John (2014): Global Political Economy Fourth Edition, Oxford University Press.
 4. Rao, P.K. (2000), Sustainable Development – Economics and Policy, Basic Blackwll, Oxford.