E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Marketing menadžment

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Šesti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nenad Brkić

Odsijek:      Menadžment

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Strateško upravljanje marketingom
 2. Ciljevi učesnika u razmjeni
 3. Marketing okruženje
 4. MIS i istraživanje tržišta u upravljanju marketingom
 5. Analiza konkurencije
 6. Analiza kupaca
 7. Tržišne strategije
 8. Upravljanje proizvodom i proizvodnim linijama
 9. Upravljanje uslugama
 10. Kvalitet ponude iz perspektive marketinga
 11. Upravljanje cijenama
 12. Upravljanje kanalima distribucije
 13. Upravljanje marketing komuniciranjem
 14. Organizacija marketinga u kompaniji
 15. Kontrola u marketingu

Cilj predmeta

Uvesti studente u proces marketing odlučivanja u organizaciji i da ih usmjeri da razmišljaju kao marketari, te da spoznaju efekte i posljedice poslovnih odluka koje donose u oblasti marketinga.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Analiza slučaja
 4. Diskusije
 5. Konsultacije
 

Metode provjere znanja

 • Testovi  i ispitne aktivnosti      80%
 • Ostale aktivnosti      20%
 • Ostale aktivnosti obuhvataju: redovno prisustvo nastavi, diskusije i  prezentacije.

Kompetencije

 1. Ovladavanje područjima i tehnikama upravljanja marketingom
 2. Upravljanje marketing aktivnostima
 

Literatura

 1. Babić-Hodović, V. i Šestić, M., 2008. Upravljanje marketingom – Praktikum. Sarajevo
 2. Kotler, P., 2008. Marketing menadžment. 12. izd. Prijevod. Zagreb: Mate