E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Marketing strategija

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Drugi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. 

Odsijek:      Menađment preduzeća

ECTS:          5,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojmovi marketing strategije i strateškog odlučivanja
 2. Osnove za oblikovanje strategije: Misija; Vizija; SWOT analiza; Analiza eksterne okoline;
 3. Analiza internih faktora; Analiza portfolija ponude, Definisanje ciljeva; Prepoznavanje
 4. konkurentske prednosti
 5. Porterove generičke strategije
 6. Strategije segmentacije tržišta i pozicioniranja
 7. Strategije ulaska na tržište i Strategije tržišnog udjela
 8. Strategije proizvoda (strategije pozicioniranja, diversifikacije, kreiranja novog proizvoda)
 9. Strategije cijena (postojećih i novih proizvoda, penetracijskih cijena i visokih cijena)
 10. Strategije distribucije (dostupnost proizvoda i politika kanala distribucije)
 11. Strategije promocije (kombinovanje elemenata promotivnog miksa, izbor medija i oblikovanje poruke)
 12. Strategije rasta: Strategije horizontalne i vertikalne integracije; Strategija diverzifikacije
 13. Brzina kao strategija
 14. Ostale strategije
  Planiranje, uvođenje, implementacija i kontrola strategije

Cilj predmeta

Razumijevanje oblikovanja i implementacije marketing strategija.

 

Nastavne metode

 1. Prezentacije
 2. Ex cathedra
 3. Gostujući predavači
 

Metode provjere znanja

 • Test 1
 • Test 2
 • Prisustvo
 • Prezentacije

Kompetencije

Sposobnost formulisanja i realizacije adekvatne marketing strategije u cilju postizanja konkurentnosti na ciljnom tržištu

Literatura

Osnovna literatura:

 1. O.C. Ferrell and Michael Hartline: Marketing Strategy; Cengage Learning; 6 edition (December 20, 2012)
 2. Pavičić, J., Gnjidić, V., Drašković, N.: Osnovne strateškog marketinga, Školska knjiga, 2014.
 3. Renko, N.: Strategije Marketinga, II izdanje, Naklada Ljevak,  Zagreb, 2009

Dodatna (alternativna) literatura:

 1. Schnaars, S. P.: Marketing Strategy – Customers & Competition, The Free Press, New York  1998.