E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Marketing

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Drugi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nenad Brkić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Marketing – kreiranje vrijednosti i zadovoljstva za kupce
 2. Strateško planiranje i marketing proces
 3. Marketing okruženje
 4. Istraživanje marketinga i informacioni sistemi
 5. Ponašanje potrošača i poslovnih kupaca u kupovini
 6. Tržišno segmentiranje, izbor ciljnih tržišta i pozicioniranje
 7. Proizvod kao elemenat marketing miksa
 8. Razvoj novih proizvoda
 9. Usluga kao specifičan proizvod
 10. Cijena kao elemenat marketing miksa
 11. Distribucija kao elemenat marketing miksa
 12. Integrisana marketinška komunikacija
 13. Kreiranje konkurentskih prednosti
 14. Globalni marketing
 15. Etika u marketingu i društvena odgovornost kompanije

Cilj predmeta

 1. Upoznati studente sa koncepcijom I funkcijama marketinga u preduzećima.
 2. Istaknuti značaj utvrđivanja marketinških mogućnosti za preduzeća.
 3. Upoznati se sa strateškim odlukama o segmentiranju, izboru ciljnih segmenata i pozicioniranju.
 4. Upoznati studente s elementima marketing miksa – proizvodom, cijenom, distribucijom i promocijom.
 

Nastavne metode

Predavanja i vježbe se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Naglasak se stavlja na praktične primjere i interaktivnost studenata, pri čemu se kreiraju rasprave o predmetnom problemu sa svim studentima. Također, studenti samostalno obrađuju zadanu temu tokom semestra (opciono), te izrađuju prezentaciju, koju potom predstavljaju i objašnjavaju.

 

Metode provjere znanja

 • Pismeni testovi 2×40%
 • Ostale aktivnosti 20%

Studenti koji u toku semestra polože prvi test obavezni su položiti drugi test. Bodovi se kumulativno zbrajaju kako bi se izvela konačna ocjena. Ostale aktivnosti obuhvataju redovno prisustvo nastavi, diskusije i prezentacije.

 

Kompetencije

 1. Upoznavanje sa osnovama marketing koncepcije
 2. Ovladavanje osnovnim marketinškim znanjima
 

Literatura

Obavezna

 1. Tihi, B., Čičić, M. i Brkić, N. (redaktori), 2006. Marketing. 3. izd. Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

Dodatna

 1. Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. i  Amstrong, G., 2006. Osnove marketinga. Prijevod. Zagreb: Mate
 2. Previšić, J. i Ozretić-Došen, Đ., 2004. Osnove marketinga. 2. izd. Zagreb: Advesta
 3. Milisavljević, M., Maričić, B. i Gligorijević, M., 2004. Osnovi marketinga. Beograd Ekonomski fakultet