E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Međunarodna ekonomija

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Peti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Hasan Mahmutović

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Teorija vanjske trgovine – Uvod u međunarodnu ekonomiju/ Razmjena i specijalizacija/ Unutarnja i vanjska trgovina/ Sadržaj teorije međunarodne ekonomske razmjene/ Mikroekonomski model vanjske trgovine (…)/
 2. Teorija vanjskotrgovačke politike – Teorija carinske zaštite/ Argumenti ograničenja slobode međunarodne ekonomske razmjene/ Analiza utjecaja carine na domaću proizvodnju i potrošnju/ Nominalna, efektivna i ukupna carinska zaštita (…)/
 3. Međunarodne finansije – Bilans plaćanja/ Utjecaj vanjske trgovine na domaći proizvod/ Međunarodna kretanja kapitala/ Devizni tečaj i devizno tržište/ Uravnoteženje bilansa plaćanja/ Međunarodni monetarni sistem/ Evropski monetarni sistem/ Zaduženost zemalja u razvoju

Cilj predmeta

Upoznati studente sa osnovnim kretanjima u međunarodnoj ekonomiji i povezanostima unutarnje i vanjske ravnoteže u ekonomiji. Diskutirati o koristima koje zemlja ima od međunarodne trgovine, načinu formiranja cijena u međunarodnoj razmjeni, efektima međunarodnih integracija na domaću privredu.

 

Nastavne metode

 • Predavanja
 • Vježbe
 • Analiza slučaja
 • Konsultacije
 

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit (dva testa) – 60%
 • Usmeni ispit – 30%
 • Aktivnosti – 10%          

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 1. Analitičnost platnog bilansa
 2. Mjere za uravnoteženje platnog bilansa
 

Literatura

 1. Babić, A. i Babić, M., 2008. Međunarodna ekonomija. 7. izd. Zagreb: Sigma savjetovanja
 2. Pelević, B., i Vučković, V., 2007. Međunarodna ekonomija. Beograd: Centar za 
  izdavačku djelatnost