E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Menadžersko računovodstvo

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Šesti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nino Serdarević

Odsijek:      Finansije i Računovodstvo

ECTS:          7

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Međunarodne računovodstvene institucije
 2. Međunarodni računovodstveni standardi
 3. Računovodstveni ciklus
 4. Evidencija promjena finansijskog položaja
 5. Mjerenje poslovne dobiti
 6. Završetak računovodstvenog ciklusa
 7. Računovodstveni sistem – interna kontrola i interna revizija
 8. Ulaganje u korporacijske vrijednosne papire
 9. Porez na dobit i poslovne odluke
 10. Međunarodno računovodstvo i transakcije u stranoj valuti

Cilj predmeta

 1. Osposobiti studente da razumiju međunarodno računovodstveno okruženje.
 2. Upoznati studente s osnovnim zahtjevima i koracima harmonizacije računovodstva.
 

Nastavne metode

 1. Predavanja teorijskih osnova
 2. Postavka i rasprava o specifičnim problemima
 3. Rješavanje studija slučajeva
 

Metode provjere znanja

 • Test I – 40% učešća u ocjeni
 • Test II – 40% učešća u ocjeni
 • Prezentacija na studiji slučaja – 15%
 • Aktivnost na času – 5%
 

Kompetencije

 1. Sposobnost praćenja trendova računovodstvenih kretanja
 2. Razumijevanje međunarodnog konteksta u računovodstvu
 

Literatura

 1. Međunarodna federacija računovođa., 2010. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja
 2. Nobes, C. i  Parker, R., 2000. Usporedno međunarodno računovodstvo. FT Prentice Hall