E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Studij
Prvi ciklus
Godina
Treća godina
Semestar
Profesor
Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek
Menadžment preduzeća
ECTS
6

Rezultat ispita

Sadržaj predmeta

 1. Definiranje, uloga i značaj MSP-a za privredni i društveni razvoj
 2. Pojam, svrha i ciljevi manadžmenta MSP-a
 3. Poduzetničke alternative 
 4. Strateško planiranje u MSP-u
 5. Poslovno planiranje u MSP-u (pokretanje novog posla)
 6. Menadžment poslovnim funkcijama u MSP-u
 7. Menadžerske funkcije u MSP-u
 8. Društvena odgovornost i etika u MSP-u
 9. Globalne perspektive razvoja MSP-a

Cilj predmeta

Izučavanjem ovog predmeta student stiče nova saznanja i razvija vještine iz oblasti upravljanja malim i srednjim preduzećima koje ga osposobljavaju za pokretanje i osiguranje rasta i razvoja sopstvenog preduzeća.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Analiza slučaja
 4. Diskusije
 5. Prezentacije
 

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit (dva testa)      50%
 • Seminarski rad: studija slučaja      40%
 • Usmeni ispit      10%                  

Pismeni dio ispita i izrada seminarskog rada su preduvjeti za usmeni ispit.

Kompetencije

Praćenje i upravljanje rastom i razvojem preduzeća

 

Literatura

 1. Dostić, M., 2002. Menadžment malih i srednjih preduzeća. 2. izd. Sarajevo: Ekonomski fakultet
 2. Siropolis, N., 1995. Menadžment malog i srednjeg preduzeća. Zagreb: MATE