E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Menadžment zasnovan na vrijednosti

Studij:          Drugi ciklus Prvi ciklus

Semestar:  Drugi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Rifet Đogić

Odsijek:      Menađment preduzeća

ECTS:          5,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Menadžment zasnovan na vrijednosti (teorija o stejkholderima i teorija o akcionarima kao primarnim stejkholderima, revolucija akcionarstva, koncept menadžmenta zasnovanog na vrijednosti, strategijski finansijski menadžment, model strategijskog menadžmenta zasnovanog na vrijednosti),
 2. Mjerenje vrijednosti (sistem mjerenja performansi akcionarskog preduzeća, računovodstvena mjerila performansi, vrijednosna mjerila performansi, cijena kapitala),
 3. Formulisanje strategija stvaranja vrijednosti (strategija preduzeća, strategija poslovne jedinice, strategija eksternog rasta, strategija prestrukturiranja),
 4. Primjena strategija stvaranja vrijednosti (primjena strategije stvaranja vrijednosti pomoću liste usklađenih rezultata, uloga biznis plana u stvaranju vrijednosti, sistem nagrađivanja u konceptu menadžmenta zasnovanog na vrijednosti).

Cilj predmeta

Sticanje znanja o modernom pristupu vođenja preduzeća u savremenom globalnom i turbulentnom okruženju koji se zasniva na maksimiziranju vrijednosti preduzeća, Koncept menadžmenta zasnovanog na vrijednosti prednost daje dioničarima naspram ostalih internih i eksternih stejkholdera preduzeća uz puno uvažavanje njihovih interesa.

 

Nastavne metode

 • Predavanja
 • Studije slučaja
 • Konsultacije
 • Gosti iz prakse

Metode provjere znanja

 • Predavanja
 • Praktičan rad
 • Teoretski ispit

Kompetencije

Biti osposobljen za menadžment preduzeća koji će maksimizirati bogastvo njegovih vlasnika.

Literatura

Obavezna literatura

 1. Đorđe Kaličanin, Menadžment vrijednosti preduzeća, Ekonomski fakultet u Begradu, 2006.

Dodatna literatura

 1. Biljana Pešalj, Mjerenje performansi preduzeća, Ekonomski fakultet u Begradu, 2007.
 2. Blagoje Novićević, Upravljanje performansama preduzeća, Ekonomski fakultet u Nišu, 2006.
 3. Paul Niven, Balanced scorecard – korak po korak, Masmedia, 2010.