E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Poduzetnički menadžment

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Rifet Đogić

Odsijek:      Menadžment preduzeća

ECTS:          7.5

Poduzetnički menadžment

Sadržaj predmeta

 1. Osnove preduzetništva
 2. Strategije i proces preduzetničkog poduhvata
 3. Razvoj ideja i poslovnih šansi
 4. Finansiranje preduzetničkog poduhvata
 5. Planiranje: strategije, metode i tehnike
 6. Biznis plan
 7. Značaj marketinga u preduzetničkom poduhvatu
 8. Uloga rizika u preduzetničkom ponašanju
 9. Životni ciklus preduzeća
 10. Menadžment ljudskih resursa u preduzetničkompoduhvatu
 11. Modeli organizacione strukture u preduzetništvu
 12. Outsourcing i strateške alijanse
 13. Upravljanje promjenama i inovacijamau preduzetništvu
 14. E – poslovanje i internacionalno preduzetništvo
 15. Podrška razvoju preduzetništva

Cilj predmeta

Sticanje ključnih znanja iz oblasti preduzetništva, kroz izučavanje tematskih cjelina: od prirode i važnosti preduzetništva, preko identifikovanja i ocjene preduzetničke prilike, obezbeđenja neophodnih resursa, osnivanja, rasta i konačne prodaje ili napuštanja poslovnog poduhvata.
Integrativan pristup u ostvarivanju definisanog cilja podrazumijeva korišćenje već usvojenih znanja iz oblasti menadžmenta, organizacije, marketinga i finansija.

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Studije slučaja
 3. Konsultacije
 4. Gosti iz prakse
 

Metode provjere znanja

 • Predavanja – 10%
 • Vježbe –
 • Praktičan rad – 30% 
 • Teoretski ispit – 60%      

Kompetencije

Biti osposobljen za savlađivanje različitih aspekata osnivanja i upravljanja preduzetničkim poduhvatom, steći znanje o prirodi i izazovima preduzetničkog procesa, izgraditi sposobnost analize i kritičke ocjene poslovnih ideja.

 

Literatura

Obavezna 

 1. Jadranka Deželjin i dr., Preduzetnički menadžment,Alinea Zagreb,1999

Dodatna

 1. Robert D. Hirichi dr., Entrepreneurship, BPI, IRWIN, Boston
 2. Marin Buble, Dejan Kružić: Poduzetništvo – realnost, sadašnjost i izazovi budućnosti, RRIF, Split, 2006.
 3. Zigner T.I., Enttrepreneurship and Small Business, Pergoman Pres, London.
 4. Josip Deželin i dr. Preduzetnički menadžment, Consult, Zagreb.
 5. Drucker F. P., Inovacije i poduzetništvo, Privredni pregled, Beograd, 1996.