E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Poslovna strategija

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Dženan Kulović

Odsijek:      Menadžment preduzeća

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u poslovnu strategiju
 2. Ontološki problem poslovne strategije
 3. Poslovna strategija između znanosti i pseudoznanosti
 4. Realizam i antirealizam poslovne strategije
 5. Osmišljena nasuprot izranjajućoj poslovnoj strategiji
 6. Logičko nasuprot kreativnom promišljanju poslovnoj strategiji
 7. Strategija kao transnarativ 
 8. Perspektive poslovne strategije
 9. Važni simboli i otisci poslovne strategije
 10. Strategijske tenzije
 11. Škole i teorijski okviri poslovne strategije
 12. Strateško razmišljanje
 13. Ontološki problem poslovne strategije
 14. Postmodernizam i poslovna strategija
 15. Polifonija poslovne strategije

Cilj predmeta

Cilj predmeta je studentima ponuditi razumijevanje poslovne strategije u kontekstu različitog terminoški oformljenog polifonog konteksta.

 

Nastavne metode

 1. Prezentacije
 2. Ex cathedra
 3. Gostujući predavači
 4. Grupne radionice
 

Metode provjere znanja

 • Test 1 – 15%
 • Test 2 – 15%
 • Prisustvo – 10%
 • Seminarski rad – 10%
 • Prezentacije – 5%
 • Završni ispit – 45%
 

Kompetencije

 1. Biti osposobljen za konceptualno poimanje poslovne strategije
 2. Biti osposobljen za razumijevanje konteksta poslovne strategije
 3. Biti osposobljen za postavljanje teorijskog okvira poslovne strategije
 

Literatura

Obavezna

 1. Tipurić, D. 2014. Iluzija strategije: razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća, Zagreb: Sinergija
 2. Ateljević, J., Kulović, Dž. 2015. Razumijevanje Michaela Portera: doprinos paradigmi poslovne strategije, Sarajevo: Perfecta
 3. Porter, M. 1999. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: The Free Press
 4. Whittinghton, R. 2009. What is strategy – and does it matter?, Boston:
 5. McKeown, M. 2012. The Strategy Book, New York: FT Publishing
 6. Kiechel III, W. 2010. The Lords of Strategy: The Secret Intellectaul History of the New Corporate Work, Boston: Harvard Business Press
 7. Chan, K. 2007. Strategija plavog okeana: kako stvoriti prostor na tržistu i konkurenciju učiniti nevažnom, Novi Sad: ASEE

Dodatna

 1. Spender, J. 2014. Business Strategy: managing uncertainty, opportunity & enterprise, Boston: Oxford University Press
 2. De Witt, B., Meyer, R. 2014. Strategy: process, content, context, NewYork: Cengage Learning EMEA
 3. De Witt, B., Meyer, R. 2014. Strategy: process, content, context, NewYork: Cengage Learning EMEA
 4. Rache, A. 2012. Paradoxical Foundation of Strategic Management, Hamburg: Springer