E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Poslovne finansije

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Treći semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Almir Alihodžić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvodna razmatranja – predmet izučavanja poslovnih finansija
 2. Upravljanje finansijama i finansijska infrastruktura
 3. Vremenska vrijednost novca
 4. Osnovni koncept procjene vrijednosti i ocjene efikasnosti investicionih projekata
 5. Finansijska analiza i upravljanje obrtnim sredstvima
 6. Upravljanje finansiranjem preduzeća i struktura kapitala
 7. Finansijske i ekonomske krize

Cilj predmeta

Cilj predmeta poslovne finansije je da studentima objasni i ilustrira cjeli proces upravljanja finansijama u preduzeću, kroz procese finansijskog i investicijskog upravljanja.

 

Nastavne metode

Predavanja se izvode uz upotrebu nastavnih sredstava, shema i grafičkih prikaza, kao i tehnika aktivnog učenja uz aktivno učešće studenata. Uz to studenti izrađuju seminarske radove koji se prezentiraju i vodi rasprava o predmetnom problemu sa svim studentima.

 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 15%
 • Vježbe 10%
 • Pismeni ispit (dva testa) – 2 x 20%
 • Ostale aktivnosti – 30% 
 • Usmeni ispit – 5%

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 1. Razumijevanje uloge i značaja finansijske funkcije u procesu upravljanja preduzećem
 2. Sposobnost savladavanja svih tehnika finansijskog odlučivanja pri rješavanju postavljenih finansijskih problema.

Literatura

Obavezna

 1. Alihodžić, A. i Plakalović, N., 2013. Savremeno upravljanje finansijama sa primjenom u MC Excelu. Beograd: Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije.
 2. Plakalović, N., Alihodžić, A. 2015. Novac, banke i finansijska tržišta. Banja Luka: Ekonomski fakultet.

Dodatna

 1. Ivanišević, M., 2010. Poslovne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.