E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Računovodstvo

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Druga godina

Semestar:  Treći semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Nino Serdarević

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Teorijski obuhvat računovodstva
 2. Pojam dvojnog knjigovodstva
 3. Obrada u dnevniku, glavnoj knjizi i nalozima
 4. Obuhvat imovinskih stavki, kapitala, obaveza, prihoda i rashoda
 5. Finansijski izvještaji
 6. Osnovni tretman pozicija u finansijskim izvještajima
 7. Specifične pozicije u finansijskim izvještajima
 8. Dugotrajna imov. i osnivanje d.d./doo
 9. Materijalna imovina
 10. Kratkotrajna imovina
 11. Aktivna vremenska razgraničenja
 12. Troškovi
 13. Zalihe
 14. Prodaja

Cilj predmeta

 1. Osposobiti studente da razumiju osnove računovodstvene teorije, ciljeve računovodstva i poziciju računovodstva u lancu finansijskog izvještavanja za interne i eksterne korisnike izvještaja.
 2. Omogućiti praktična znanja studenata u evidentiranju poslovnih događaja i implikacijama evidentiranja na finansijsko izvještavanje.
 3. Predstaviti jednostavnije primjere računovodstvenih obračuna.
 

Nastavne metode

 • Predavanja teorijskih osnova
 • Pregled relevantnih legislativnih odrednica
 • Postavka i rasprava o specifičnim problemima
 • Rješavanje studija slučajeva
 • Praktična vježba knjigovodstvenog evidentiranja
 

Metode provjere znanja

 • Predavanja 10%
 • Vježbe 5%
 • Pismeni testovi – 85%

Kompetencije

 1. Primjena poreznih i finansijskih regulativa
 2. Procesno orijentirani pristup analizi poslovnih događaja
 

Literatura

Obavezna

 1. Belak, prof.dr.sc. V., 2006. Profesionalno računovodstvo, str. 32 – 125. Zgombić & Partneri.
 2. Jahić, M., 2008. Finansijsko računovodstvo. Udruženje revizora FBiH.

Dodatna

 1. Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, 2009
 2. Pravilnik o kontnom okviru…
 3. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca FI
 4. Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca izvještaja o promjenama u kapitalu
 5. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja uključujući Međunarodne računovodstvene standarde