E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Peti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Beriz Čivić

Odsijek:      Menadžment

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojam, uloga i značaj spoljne trgovine za nacionalnu ekonomiju, ekonomska osnova I
 2. karakteristike spoljne trgovine
 3. Organizacija i metode djelovanja spoljnotrgovinskih preduzeća
 4. Vrste spoljnotrgovinskih poslova
 5. Posredničke i uslužne djelatnosti u spoljnoj trgovini
 6. Spoljnotrgovinska mreža u inozemstvu i nastup proizvodnih preduzeća u spoljnoj trgovini
 7. Uloga berzi i berzanskog poslovanja u obavljanju spoljnotrgovinskih transakcija
 8. Trgovački običaji, uzanse i termini u spoljnoj trgovini
 9. Incoterms
 10. Tehnike izvršenja izvoznih poslova
 11. Tehnike izvršenja uvoznih poslova
 12. Specijalni spoljnotrgovinski poslovi
 13. Viši oblici saradnje u spoljnotrgovinskom poslovanju
 14. Modaliteti i tehnike finansiranja spoljnotrg. transakcija

Cilj predmeta

 1. Ovladavanje znanjima o organizaciji, načelima i praksi spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja kao i načinima finansiranja spoljnotrgovinskih transakcija
 2. Sticanje konkretnih znanja iz tehnika obavljanja spoljnotrgovinskih poslova i transakcija kroz prikaze praktičnih primjera, konstrukcija spoljnotrgovinskih aranžmana i njihovog finansiranja
 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Analiza slučaja
 4. Diskusije
 5. Prezentacije
 

Metode provjere znanja

 • Testovi  i ispitne aktivnosti      80%
 • Ostale aktivnosti      20%
 • Ostale aktivnosti obuhvataju: redovno prisustvo nastavi, diskusije i  prezentacije.

Kompetencije

Ovladavanje tehnikama spoljnotrgovinskog poslovanja

Literatura

Osnovna literatura:

 1. Andrijanić, I., 2005. Poslovanje u vanjskoj trgovini. Zagreb: Mikrorad

Dodatna (alternativna) literatura:

 1. Backović, E., 2007. Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija. Sarajevo: Ekonomski fakultet
 2. Tešić, M., 2006. Spoljnotrgovinsko poslovanje. Beograd: Savremena administracija