E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Strateške alijanse

Studij:          Drugi ciklus

Semestar:  Prvi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Dijana Husakovi

Odsijek:      Menadžment preduzeća

ECTS:          7.5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u strateške alijanse
 2. Pojam i značaj strateškog povezivanja preduzeća
 3. Konkurenska sposobnost i strateške alijanse
 4. Vrste strateških alijansi
 5. Razvoj strateških alijansi
 6. Upravljanje strateškim alijansama  
 7. Sukobi u strateškim alijansama i njihovo prevladavanje
 8. Učenje u strateškim alijansama
 9. Natjecanje alijansi i višestruke alijanse
 10. Internetski savezi
 11. Društveno umrežavanje, M&A
 12. Društvena odgovornost i etika u strateškim alijansama

Cilj predmeta

U globaliziranom, izrazito konkurentskom okruženju, međusobno konkurentsko natjecanje preduzeća nije uvijek najbolja opcija za uspješno poslovanje. Ovaj predmet daje uvid u kompleksni i uzbudljivi svijet strateških alijansi, kao načina strateškog povezivanje preduzeća kroz međusobnu saradnju.
Studenti će dobiti odgovore na najznačajnija pitanja iz ove oblasti: kada i zašto koristiti alijanse, u kojim poslovnim situacijama i okruženju daju najbolje rezultate, te kako upravljati alijansama da bi se postavljeni ciljevi ostvarili.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Seminarski radovi
 3. Prezentacije
 4. Diskusije

Metode provjere znanja

 • 50%: dva testa u toku semestra ili integralni ispit na zvaničnim rokovima
 • 10%: rad u toku nastave kroz prezentacije i diskusije na časovima
 • 30%: seminarski rad
 • 10%: usmeni dio ispita

Pismeni dio ispita, te izrada prezentacije i seminarskog rada, su preduvjeti za usmeni dio ispita.

Kompetencije

Sposobnost formiranja i upravljanja strateškim partnerstvima.

 

Literatura

Obavezna

 1. Tipurić, D. I Markulin, G. (2007), „Strateški savezi: Suradnjom poduzeća do konkurenstke prednosti”, II izdanje, Zagreb: SINERGIJA
 2. Filipović, D. (2012), „Izazovi integracijskih procesa: Rast poduzeća putem spajanja, preuzimanja i strateških saveza”, Zagreb: SINERGIJA

Dodatna

 1. Ireland, RD, Hitt, MA &Vaidyanath, D. (2002). Alliance Management as a Source of Competitive Advantage. Journal of Management 28 (3): 413–446.
 2. Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23: 660–679.
 3. Dyer, J H., Kale, P and Singh, H (2004). When to Ally and When to Acquire. Harvard Business Review, 82, July/August, 108-115.
 4. Kale, P., Singh, H., &Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital. Strategic Management Journal 21(3): 217-237.
 5. Kale, P., Singh, H., (2009) Managing Strategic Alliances: What Do We Know Now, and Where Do We Go From Here? The Academy of Management Perspectives 23 (3): 45-62.