E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Teorija i analiza bilansa

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Šesti semestar

Profesor:    Prof. dr. sc.Almir Alihodžić 

Odsijek:      Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Pojam i sadržaj bilansa
 2. Načela bilansa i procjenjivanje bilansnih pozicija
 3. Teorija analize
 4. Analiza bilansa stanja  – analiza fiksne imovine
 5. Analiza obrtne imovine  – analiza investicijskog kapitala – analiza efikasnosti imovine
 6. Analiza finansijskog položaja preduzeća
 7. Analiza bilansa uspjeha
 8. Analiza donje tačke rentabilnosti
 9. Poslovni, finansijski i ukupni rizik
 10. Analiza finansijske moći preduzeća
 11. Izvještaj o tokovima gotovine
 12. Analiza boniteta preduzeća    

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti steknu neophodna znanja za potrebe ocjenjivanja kvaliteta poslovanja preduzeća i donošenja racionalnih poslovnih odluka. Analitičkim pristupom studenti će steći znanja o svim relevantnim elementima poslovnih aktivnosti i njihovoj međusobnoj povezanosti te utjecaju na rezultat i uspjeh poslovanja.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Seminarski radovi
 4. Konsultacije
 

Metode provjere znanja

 • Prvi test (pismeno) – 40 bodova
 • Drugi test (pismeno) – 40 bodova
 • Simulacije (prezentacije) – 10 bodova
 • Prisustvo studenata  – 10 bodova    

Kompetencije

 1. Mogućnost za razumijevanje redoslijeda i strukture bilansnih pozicija
 2. Osposobljenost studenata za samostalno procjenjivanje bilansnih pozicija
 

Literatura

 1. Kozarević, E., 2009. Analiza i upravljanje finansijskim rizicima. Tuzla: CPA
 2. Klikovac, A., 2009. Financijsko izvještavanje u EU. Zagreb: Mate
 3. Leslie, Ch., 2000. Osnove upravljačkog računovodstva.  Zagreb: Mate