E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Tjelesni odgoj I

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Prva godina

Semestar:  Drugi semestar 

Profesor:    Doc. dr. sc. Aleksa Stanković

                     Dr. Behudin Bajgorić 

Odsijek:      Menadžment 

                     Finansije i Računovodstvo

ECTS:          3,5

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

TEORIJSKI DIO

 1. Vježbe, program predavanja inkorporiran u program vježbi.
 2. Testiranje na početku i na kraju akademske godine – utvrđivanje inicijalnog i finalnog  stanja u oblasti morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te motoričkih znanja pomoću situacionih testova.
 3. Razvoj tjelesnog odgoja kroz historiju
 4. Osnovni pojmovi u tjelesnom odgoju
 5. Utjecaj tjelesnog vježbanja na zdravlje i vitalnost čovjeka
 6. Utjecaj tjelesnog vježbanja na organske sisteme
 7. Utjecaj tjelesnog vježbanja na kardiovaskularni i respiratorni sistem
 8. Gimnastički sadržaji kao osnovni standardi tjelesnog odgoja

PRAKTIČNI DIO

 1. Plivanje: program za neplivače i program za plivače
 2. Sportske igre – osnovni program: košarka,  odbojka, stoni tenis
 3. Izborni programi: aktivnosti u prirodi, izleti, kros, atletika, korektivno vježbanje, aerobik, zdravstvena joga, gimnastika, svakodnevno vježbanje i vježbanje studenata sa posebnim potrebama
 4. Angažman u sportskom takmičenju – osnovni program: na nivou Univerziteta, Kantona, Federacije, BiH

Cilj predmeta

Područje tjelesnog odgoja predstavlja realnu stvarnost ljudskog društva prisutnu u svim stepenima njegovog razvoja, inponira kao cjelokupnost materijalnih i društvenih vrijednosti koje je čovječanstvo stvaralo i neposredno stvara u procesu društveno-historijske prakse. Cilj predmeta je da se kroz nastavne sadržaje oblikuju i izgrađuju svestrano razvijene ličnosti. Taj proces ostvaruje se morfološkim, motoričkim, funkcionalnim, moralnim i društvenim usavršavanjem studentske populacije, uključujući tu i sportsku transformaciju onih koji žele i imaju uvjete da se na tom području potvrđuju.

 

Nastavne metode

 • Metoda usmenog izlaganja
 • Metoda demonstracije
 • Metoda postavljanja i rješavanja motoričkih zadataka

Pomoćne metode:

 • Metoda oponašanja ili imitacije
 • Metoda ilustracije
 • Metoda dramatizacije
 

Metode provjere znanja

 • Metoda promatranja
 • Metoda mjerenja
 • Metoda ankete

Način polaganja ispita:

 • Vježbe 30 %
 • Pismeni testovi 40 %
 • Ostale aktivnosti 10%
 • Usmeni ispit 20 %            

Kompetencije

Studenti će steći osnovna teoretska znanja iz oblasti nastavnog sadržaja. Studenti će znati da li je došlo do promjena u antropološkim obilježjima od inicijalnog do finalnog stanja, a ako jeste, kakav je napredak postignut i u kojem prostoru: morfološkim obilježjima, motoričkim sposobnostima, funkcionalnim sposobnostima, motoričkim znanjima i motoričkim dostignućima.

 

Literatura

Obavezna

 1. Findak, dr. V., 1992. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb.
 2. Findak, dr. V., 1992. Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, športu i športskoj rekreaciji. Zagreb.
 3. Stanković, dr. A., 2003. Metodički organizacijski oblici rada. CD. Zenica.

Dodatna

 1. 1. Anderson, B., Burke, E. i Pearl, B., 1997. Fitness za sve. Zagreb.
 2. Anderson, B., 1987. Stretching. USA.
 3. Brianmac “Sports Coach” has moved to www.brianmac.co.uk
 4. Stanković, dr. A., 2003. Ogledni čas iz tjelesnog odgoja. CD. Zenica.