E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Troškovno računovodstvo

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Treća godina

Semestar:  Šesti semestar

Profesor:    Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić

Odsijek:      Finansije i Računovodstvo

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uloga računovođe u organizaciji
 2. MRS 2
 3. Analiza trošak-ukupan prihod-profit
 4. Obračun troškova prema narudžbi
 5. Obračun zasnovan na aktivnostima
 6. Troškovi zaliha i analiza   kapaciteta
 7. Ponašanje troškova – određivanje varijacija
 8. Odluke o cijenama i upravljanje troškovima
 9. Raspoređivanje troškova
 10. Raspored troškova na zajedničke proizvode
 11. Procesni obračun troškova
 12. Škart, ponovna obrada i otpad

Cilj predmeta

 1. Osposobiti studente da razumiju računovodstveni tretman troškova.
 2. Omogućiti praktična znanja studenata u provođenju konverzije troškovnih sistema.

Nastavne metode

 1. Pregled teorijskih osnova
 2. Predstavka praktičnih primjera
 3. Izrada studija slučajeva
 

Metode provjere znanja

 • Pismeno testiranje 2 x 50% učešća u konačnoj ocjeni:
  Test I – 2 pitanja, 1 studija slučaja sa predavanja, 3 zadatka
  Test II – 1 pitanje, 3 studije slučaja sa predavanja, 3 zadatka
 • Učešće u rješavanju case-studyja max 10% na predavanjima i 5% na vježbama.
 • Prikupljeni % na aktivnost mogu se koristiti za učešće u konačnoj ocjeni u slučaju da su studenti zadovoljili na testiranju (min. 60%).   

Kompetencije

 1. Sposobnost upravljanja troškovima
 2. Procesno orijentirani pristup analizi poslovnih događaja
 

Literatura

 1. Horngren, Ch., Foster, G. i  Datar, S.M., 2002. Osnove troškovnog računovodstva; Upravljački aspekt
 2. Polimeni R., Handy, S. i Cashin, J., 1999. Računovodstvo troškova
 3. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (IFAC 2010.), MRS 2