E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Upravljanje ljudskim resursima

Studij
Prvi ciklus
Godina
Treća godina
Semestar
Profesor
Doc. dr. sc. Dženan Kulović, Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek
Menadžment preduzeća
ECTS
6

Rezultat ispita

Sadržaj predmeta

 1. Uvod u menadžment ljudskih resursa
 2. Strateška uloga HRM
 3. Povezanost HRM i organizacijskog uspjeha te ostvarivanja konkurentske prednosti
 4. Analiza posla i dizajn posla
 5. Planiranje ljudskih resursa
 6. Regrutovanje, selekcija i izbor
 7. Proces zapošljavanja
 8. Opis i procjena performansi i potencijala
 9. Trening i razvoj ljudskih resursa
 10. Kompenzacije zaposlenim
 11. Motivacija zaposlenih
 12. Strategije preuzimanja odgovornosti
 13. Odnos HRM i sindikata u zadovoljavanju potreba zaposlenika
 14. Upravljanje intelektualnim kapitalom
 15. Upravljanje znanjem
 16. Mjerenje doprinosa HRM uspješnosti preduzeća

Cilj predmeta

Razumijevanje strategijske važnosti ljudskih resursa i menadžmenta ljudskih resursa u ostvarivanju konkurentske sposobnosti i prednosti modernih organizacija te važnosti menadžmenta ljudskih resursa za zadovoljavanje potreba zaposlenika. Usvajanje savremenih koncepata, modela, metoda i tehnika za uspješno upravljanje intelektualnim kapitalom i znanjem, u svrhu ostvarivanja razvojnih i strategijskih ciljeva organizacije. Sticanje teorijskih i metodoloških spoznaja i kompetencija za mjerenje doprinosa ljudskih resursa organizacionoj uspješnosti.

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Studije slučaja
 4. Konsultacije
 5. Gosti iz prakse

Metode provjere znanja

 • Pismeni ispit (dva testa) – 60%
 • Usmeni ispit – 30%
 • Aktivnosti – 10%          

Studenti koji u toku školske godine polože prvi test obavezni su položiti drugi test i usmeni ispit. Pismeni dio ispita je preduvjet za usmeni ispit. Aktivnosti su diskusija tokom nastave i izrada seminarskog rada (opciono).

Kompetencije

 1. Osposobljenost za upravljanje intelektualnim kapitalom i znanjem
 2. Osposobljavanje za permanentno praćenje i upravljanje razvojem zaposlenika
 

Literatura

 1. Bahtijarević-Šiber, F., 1999. Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden Marketing
 2. Bogičević-Milikić, B., 2008. Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
 3. Greer, C. R., 2001, Strategic Human Resource Management – A General Managerial Approach. Prentice Hall. Upper Saddle River. NJ
 4. Stewart, T. A., 2001. The Wealth of Knowledge – Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization. London: Nicholas Brealey Publishing
 5. Torrington, D., Hall, L. And Taylor, S., 2005. Human Resource Management. Harlow: Financial Times Prentice Hall