E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Vrednovanje preduzeća

Studij:          Prvi ciklus

Godina:       Četvrta godina

Semestar:  Osmi semestar

Profesor:    Prof. dr. sc. Almir Alihodžić

Odsijek:      Računovodstveni i reviziski menadžment

ECTS:          6

Rezultati ispita

Sadržaj predmeta

 1. Prikupljanje i analiza podataka
 2. Procjena vrijednosti preduzeća putem prinosnog modela
 3. Procjena vrijednosti preduzeća putem tržišnog modela
 4. Procjena vrijednosti preduzeća putem troškovnog modela
 5. Završne aktivnosti u procjeni
 6. Poluga i struktura kapitala
 7. Teorijsko-metodološka analiza finansijskih instrumenata

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim metodama vrednovanja preduzeća, tj. imovine preduzeća te da se da kratak osvrt na svaku od stavki imovine. Također je cilj kroz praktične primjere pokazati kako se konkretno određuje vrijednost preduzeća.

 

Nastavne metode

 1. Predavanja
 2. Vježbe
 3. Seminarski radovi
 4. Konsultacije
 

Metode provjere znanja

 • Prvi test (pismeno) – 40 bodova
 • Drugi test (pismeno) – 40 bodova
 • Simulacije (prezentacije) – 10 bodova
 • Prisustvo studenata  – 10 bodova    

Kompetencije

 1. Mogućnost razumijevanja modela procjene vrijednosti preduzeća
 2. Analiziranje utjecaja strukture kapitala i cijene kapitala i dividendne politike na vrijednost preduzeća
 

Literatura

 1. Alihodžić, A., 2011. Portfolio analiza: teorijsko-metodološki aspekti investiranja u vrijednosne papire. Zenica: Ekonomski fakultet – Univerzitet u Zenici
 2. Buble, M., Kulović, Dž. i Kuzman, S., 2010. DUE diligence i procjena vrijednosti preduzeća. Sarajevo: Kemigrafika
 3. Mulić, M., 1999. Vrijednosni papiri, mogućnosti ulaganja i rizici. Sarajevo: Central profit banka d.d. Sarajevo