E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Organizacija

Organizacija

Studij : Prvi ciklus
Godina : Drug godina
Semestar : Treći semestar
Profesor : Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 6
More Detail

Search For Courses