E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Menadžment preduzeća

Drugi semestar

Kros-kulturalni menadžment je obavezan predmet za akademsku 2020/21 godinu dok drugi predmet u drugom semestru je izboran i bira se sa ponuđene liste predmeta.

Nastavnički tim za izborni predmet na master studiju će se popunjavati po provođenju ankete nakon upisa studenata master studija (student bira jedan od četri izborna predmeta nakon sprovedene ankete).