E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
5

ECTS

Kvantitativne metode u ekonomiji

Studij : Prvi ciklus
Godina : Treća godina
Semestar : Peti semestar
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 5
More Detail

Vrednovanje preduzeća

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Jasmina Džafić
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 5
More Detail

Međunarodni menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 5
More Detail

Međunarodni marketing

Studij : Prvi ciklus
Godina : Drug godina
Semestar : Četvrti semestar
Profesor : Prof. dr. sc. Beriz Čivić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 5
More Detail

Poslovni engleski i/ili Poslovni njemački

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Prvi semestar
Profesor : Prof. dr. sc. Belma Šator, Prof. dr. sc. Selma Kešetović
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 5
More Detail

Komercijalno poznavanje robe

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Prvi semestar
Profesor : Prof. dr. sc. Ilhan Bušatlić, Prof. dr. sc. Šefkija Botonjić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 5
More Detail

Search For Courses