E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
7.5

ECTS

Upravljačko računovodstvo, odlučivanje i kontrola

Studij : Drugi ciklus
Semestar : Prvi semestar računovodstven i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Lejla Demirović, Prof. dr. sc. Haris Jahić
ECTS : 7.5
More Detail

Finansijsko računovodstvo, izvještavanje i prezentacija

Studij : Drugi ciklus
Semestar : Prvi semestar računovodstven i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić, Doc. dr. sc. Ševala Isaković-Kaplan
ECTS : 7.5
More Detail

Poslovna strategija

Studij : Drugi ciklus
Semestar : Drugi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović
ECTS : 7.5
More Detail

Strateške alijanse

Studij : Drugi ciklus
Semestar : Prvi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
ECTS : 7.5
More Detail

Poduzetnički menadžment

Studij : Drugi ciklus
Semestar : Prvi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Aziz Šunje, Prof. dr. sc. Rifet Đogić
ECTS : 7.5
More Detail

Istraživačke metode u ekonomiji

Studij : Drugi ciklus
Semestar : Prvi semestar lokalni ekonomski razvoj i politika, Prvi semestar menadžment preduzeća, Prvi semestar poslovne i javne finansije, Prvi semestar računovodstven i revizijski menadžment
Profesor : Prof. dr. sc. Šefkija Botonjić
ECTS : 7.5
More Detail

Poslovna informatika

Studij : Prvi ciklus
Godina : Prva godina
Semestar : Drugi semestar
Profesor : Doc. dr. sc. Faruk Unkić
Odsjek : Menadžment preduzeća, Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 7.5
More Detail
1 2

Search For Courses