E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
Četvrta godina

Godina

Finansijska tržista i institucije

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Sedmi semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Prof. dr. sc. Nedžad Polić
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 6
More Detail

Finansijska i aktuarska matematika

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Sedmi semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Prof. dr. sc. Almir Alihodžić
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 7
More Detail

Projektni menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Rifet Đogić
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Planiranje i analiza poslovanja

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Sedmi semestar menadžment preduzeća, Sedmi semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Vrednovanje preduzeća

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Jasmina Džafić
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 5
More Detail

Finansijsko izvještavanje

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić, Prof. dr. sc. Nino Serdarević
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
More Detail

Bankarstvo

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar računovodstveni i revizijski menadžment
Profesor : Prof. dr. sc. Željko Rička
Odsjek : Računovodstveni i revizijski menadžment
ECTS : 8
More Detail

Društvena odgovornost preduzeća

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Adisa Delić
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail

Međunarodni menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Osmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Prof. dr. sc. Dijana Husaković
Odsjek : Menadžment preduzeća
ECTS : 5
More Detail

Krizni menadžment

Studij : Prvi ciklus
Godina : Četvrta godina
Semestar : Sedmi semestar menadžment preduzeća
Profesor : Doc. dr. sc. Dženan Kulović
Odsjek : Menadžment preduzeća
More Detail
1 2

Search For Courses