E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

GRUPE ZA ISPIT IZ PREDMETA KORPORATIVNI MENADŽMENT ZA 14.09.2021. GODINE, USMENI DIO ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU NA PRETHODNIM ROKOVIMA POLOŽILI PISMENI DIO, ĆE SE ODRŽATI 14.09.2021. GODINE, U 13:15H, U SALI 5

Grupa 1: (13:15h– 14:15h), Sala 1

  1. Babić Merđana
  2. Babić Velid
  3. Golub Emir
  4. Šehić Amra
  5. Šišman Vildana
  6. Đulić Ena

Arhiva