E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

GRUPE ZA ISPIT IZ PREDMETA OSNOVE MENADŽMENTA ZA 14.09.2021. GODINE, USMENI DIO ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU NA PRETHODNIM ROKOVIMA POLOŽILI PISMENI DIO, ĆE SE ODRŽATI 14.09.2021. GODINE, U 10:00H, U SALI 5.

Grupa 1: (10:00h– 11:00h), Sala 2

 1. Arnaut Mediha
 2. Čamdžić Armina
 3. Dizdarević Almira
 4. Dračo Ahmed
 5. Džampo Harun
 6. Džananović Amila
 7. Faljić Ahmed
 8. Gorak Neira
 9. Halilović Amna
 10. Herceg Harun
 11. Indžić Džejlana
 12. Karić Maida
 13. Karić Amina
 14. Mrako Harun
 15. Plasto Sedin
 16. Smajić Vahida
 17. Šeper Imran
 18. Tutmić Harun
 19. Varenikić Hana
 20. Zahirović Adna
 21. Žužić Sara
 22. Aščić Dženana
 23. Bekrić Almina
 24. Bektaš Enisa
 25. Bureković Aldijana
 26. Čolaković Haris

Grupa 2: (11:15h – 12:15h), Sala 2

 1. Duraković Lamija
 2. Kovač Ajna
 3. Krivokapa Dženan
 4. Mašović Zerina
 5. Mekić Đemila
 6. Mujaković Dženita
 7. Muminović Mehmed
 8. Palić Ajla
 9. Parlić Ajdin
 10. Rebihić Sedina
 11. Spahić Dželila
 12. Šabić Kerim
 13. Šišić Nejra
 14. Valentić Amar
 15. Bajrić Armin
 16. Dugalić Ajdin
 17. Džananović Hamid
 18. Fetić Ahmed
 19. Gračić Selma
 20. Imamović Amar
 21. Smriko Sumeja
 22. Vehab Elmin
 23. Zimić Lamia
 24. Ahmić Rezija
 25. Grabus Amna
 26. Husejnović Jusuf

Arhiva