E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

GRUPE ZA ISPIT IZ PREDMETA ORGANIZACIJA ZA 01.09.2021. USMENI DIO ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU NA PRETHODNIM ROKOVIMA POLOŽILI PISMENI DIO, ODRŽAT ĆE SE 01.09.2021. GODINE ,U 13:30, U SALI 5

Grupa 1: (13:30h– 14:30h), Sala 2

 1. Alić Selma
 2. Arnaut Mediha
 3. Arnaut Fatima
 4. Bećarević Mensura
 5. Dizdarević Almira
 6. Džampo Harun
 7. Handžić Irma
 8. Mrako Harun
 9. Osmić Fahira
 10. Ramić Nuđejna
 11. Šišman Vildana
 12. Zahirović Adna
 13. Zahirović Harun
 14. Babić Velid
 15. Bašić Nerma
 16. Bečirović Adha
 17. Džananović Hamid
 18. Fejzović Nejra
 19. Imamović Amar

Grupa 2: (14:45h – 15:45h), Sala 2

 1. Kovačević Nurudin
 2. Smriko Sumeja
 3. Zimić Lamia
 4. Ahmić Almina
 5. Bureković Aldijana
 6. Grabus Amina
 7. Joldić Dženita
 8. Mašović Zerina
 9. Parlić Ajdin
 10. Rebihić Sedina
 11. Sarač Azra
 12. Spahić Dželila
 13. Spahić Amir
 14. Šišić Nejra
 15. Valentić Berina
 16. Grabus Amna
 17. Kvrgić Amra
 18. Zuhrić Dženeta

Arhiva