E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

GRUPE ZA ISPIT IZ PREDMETA ORGANIZACIJA ZA 15.09.2021. GODINE, USMENI DIO ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU NA PREDHODNIM ROKOVIMA POLOŽILI PISMENI DIO, ĆE SE ODRŽATI 15.09.2021. GODINE , U 09:15H, U SALI 5.

Grupa 1: (09:15h– 10:15h), Sala 2

 1. Arnaut Mediha
 2. Arnaut Fatima
 3. Bećarević Mensura
 4. Dizdarević Almira
 5. Handžić Irma
 6. Huseinagić Naida
 7. Mrako Harun
 8. Ramić Nuđejna
 9. Šišman Vildana
 10. Zahirović Adna
 11. Zahirović Harun
 12. Bureković Aldijana
 13. Grabus Amina
 14. Joldić Dženita
 15. Mačak Amna
 16. Pajić Selma
 17. Parlić Ajdin
 18. Rebihić Sedina
 19. Sarač Azra
 20. Spahić Amir
 21. Spahić Dželila
 22. Šišić Nejra
 23. Valentić Berina
 24. Direk Dina
 25. Grabus Amna
 26. Kvrgić Amra
 27. Zuhrić Dženeta
 28. Babić Velid
 29. Bašić Nerma
 30. Bečirović Adha
 31. Fetić Ahmed
 32. Kovačević Nurudin
 33. Zimić Lamia

Arhiva