E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

GRUPE ZA ISPIT IZ PREDMETA OSNOVE MENADŽMENTA ZA 29.09.2021.GODINU. USMENI DIO ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU NA PRETHODNIM ROKOVIMA POLOŽILI PISMENI DIO, ĆE SE ODRŽATI 29.09.2021. GODINE, U 13:30H, U SALI 5

Grupa 1: (12:00h– 13:00h), Sala 1

 1. Arnaut Mediha
 2. Bečirović Samed
 3. Brkić Lejla
 4. Čamdžić Armina
 5. Čamo Armin
 6. Dizdarević Almira
 7. Dračo Ahmed
 8. Džampo Harun
 9. Faljić Ahmed
 10. Filan Aiša
 11. Gadžun Adna
 12. Halilović Amna
 13. Handžić Irma
 14. Indžić Džejlana
 15. Karić Maida
 16. Karić Amina
 17. Mrako Harun
 18. Ramić Nuđejna
 19. Sarajlić Adela
 20. Smajić Vahida
 21. Šeper Imran
 22. Tutmić Harun
 23. Zahirović Adna
 24. Žužić Sara
 25. Aščić Dženana
 26. Bekrić Almina

Grupa 2: (13:15h – 14:15h), Sala 1

 1. Bektaš Enisa
 2. Bilanović Belkisa
 3. Bureković Aldijana
 4. Čolaković Haris
 5. Duraković Lamija
 6. Gavranović Lejla
 7. Imamović Nejra
 8. Kovač Ajna
 9. Krivokapa Dženan
 10. Pajić Selma
 11. Parlić Ajdin
 12. Rebihić Sedina
 13. Šabić Kerim
 14. Bajrić Armin
 15. Bašić Nerma
 16. Dugalić Ajdin
 17. Džananović Hamid
 18. Fetić Ahmed
 19. Gračić Selma
 20. Pipo Džemal
 21. Zimić Lamia
 22. Ahmić Rezija
 23. Grabus Amna
 24. Husejnović Jusuf
 25. Turčinović Lejla

Arhiva