E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

GRUPE ZA ISPIZ IZ PREDMETA KORPORATIVNI MENADŽMENT ZA 28.09.2021. GODINE. USMENI DIO ISPITA ZA STUDENTE KOJI SU NA PRETHODNIM ROKOVIMA POLOŽILI PISMENI DIO, ĆE SE ODRŽATI 28.09.2021. GODINE, U 10:00H, U SALI 5

Grupa 1: (10:00h– 11:00h), Sala 2

 1. Babić Merđana
 2. Babić Velid
 3. Golub Emir
 4. Šehić Amra
 5. Šišman Vildana
 6. Đulić Ena
 7. Pinjić Almasa
 8. Sirčo Iman
 9. Šut Medina
 10. Bajramović Adis
 11. Delić Sanel

Arhiva