Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

HELJA HANA - ODBRANA DIPLOMSKOG

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

Broj: 06-100-305-1042/23
Zenica, 26.10.2023.

O B A V I J E S T

o terminu odbrane diplomskog rada iz predmeta

 

Međunarodni marketing

 Kandidat: Helja Hana

TEMA:

FRENČAJZING KAO METOD ULASKA NA INOSTRANO TRŽIŠTE

 

Komisija:

  1. Doc.dr.sc. Ajla Muratović-Dedić, predsjednik komisije
  2. Prof. dr. sc. Alma Muratović, član i mentor
  3. Prof. dr. sc. Dženan Kulović, član
  4. V. ass. Esmir Husetović, sekretar komisije

 

Datum odbrane: 01.11.2023. godine sa početkom u 15:10 sati

Mjesto odbrane:  Sala NNV-a Ekonomskog fakulteta Univerziteta u u Zenici

Dekan: Doc. dr. sc. Ajla Muratović-Dedić

Arhiva

en_USEN