E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi za akademsku 2020/2021. – I ciklus – pogledaj

Ispitni rokovi za akademsku 2020/2021. – II ciklus – pogledaj

Ispitni rokovi za akademsku 2020/2021. – III ciklus – pogledaj

Raspored nastave

Prva godina – dodiplomski – pogledaj

Druga godina – dodiplomski – pogledaj

Treća godina MP – dodiplomski – pogledaj

Treća godina RRM – dodiplomski – pogledaj

Četvrta godina MP – dodiplomski – pogledaj

Četvrta godina RRM – dodiplomski – pogledaj

Menadžment – master – pogledaj

Računovodsteni i reviziski menadžment – master – pogledaj

Lokalni i ekonomski razvoj i politika – master – pogledaj

Poslovne i javne finansije – master – pogledaj