E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA AMELA BAJRIĆA

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA AMELA BAJRIĆA, BAKALAUREAT EKONOMIJE

POD NASLOVOM:

ANALIZA EFIKASNOSTI PROJEKATA SAMOZAPOŠLJAVANJA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU

Pred Komisijom u sastavu:

  1. sc. Rifet Đogić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Menadžmenti organizacija”, predsjednik;
  2. sc. Dino Arnaut, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Menadžment i organizacija”, mentor i član;
  3. dr.sc. Dženan Kulović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:  „Menadžment i organizacija”, član;

Zamjenik člana: dr.sc. Dijana Husaković, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Menadžment i organizacija“.

Sekretar Komisije: Ilma Dedić-Grabus, MA, viši asistent

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
u utorak, 07.12.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati u
Sali 3., zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Broj: 06-400-302-1396/21
Zenica, 19.11. 2021. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva