Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA HARISA KRŠIĆA

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA
Harisa Kršića, profesor odbrane i sigurnosti

POD NASLOVOM:
UTJECAJ NIVOA OSPOSOBLJENOSTI MENADŽEMENTA PREDUZEĆA NA UPRAVLJANJE KRIZOM KROZ PRIMJER PANDEMIJE COVID-19

Pred Komisijom u sastavu:

  1. sc. Suvad Isaković, redovni profesor Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: “Menadžment i organizacija “, predsjednik;
  2. sc. Sead Omerčević, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: “Menadžment i organizacija “, mentor i član;
  3. sc. Dženan Kulović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Menadžment i organizacija”, član;

Zamjenik člana: dr.sc. Dijana Husaković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Menadžment i organizacija“

Sekretar: Melisa Šišić, dipl.pravnik

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
04.03. (ponedjeljak) 2024. godine, sa početkom u 10:30 sati u
Sali 3., zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Fakultetska bb, Zenica.

Odbrana je javna i prisustvo slobodno, magistarski rad može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

  Broj: 06-400-302-240/24
  Zenica, 22.02.2024. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva

en_USEN