Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA MIRZE MULIĆA

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA MIRZE MULIĆA,  DIPL. EKONOMISTA

POD NASLOVOM:

SPECIFIČNOSTI MIKROFINANSIJSKIH PORTFOLIJA I PROFITABILNOST MIKROFINANSIJSKOG SEKTORA U USLOVIMA POSLOVANJA POD UTJECAJEM PANDEMIJE COVID-19

Pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Nedžad Polić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Finansije“, predsjednik;
  2. dr. sc. Jasmina Džafić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Finansije“, mentor i član;
  3. dr. sc. Almir Alihodžić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Finansije“, član;

Zamjenik člana: dr.sc. Ajla Muratović-Dedić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Računovodstvo i revizija“;

Sekretar: Melisa Šišić, dipl. pravnik.

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 04.04. (četvrtak) 2024. godine, sa početkom u 14:00 sati u sali Naučno-nastavnog vijeća, zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Fakultetska bb, Zenica

Odbrana je javna i prisustvo slobodno, magistarski rad može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 sati u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Broj: 06-400-302-324/24
Zenica, 15.03.2024. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva

en_USEN