E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA NEIRE DURMIĆ

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA NEIRE DURMIĆ, DIPL.EKONOMIST

POD NASLOVOM:

SISTEMSKI PODSTICAJI I ATRAKTIVNOST INVESTIRANJA U SOLARNU ENERGIJU  U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sc. Nedžad Polić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:  „Finansije”, predsjednik;
  2. dr.sc. Jasmina Džafić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Finansije”, mentor, član;
  3. dr.sc. Almir Alihodžić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Finansije “, član;

 

Zamjenik člana: dr.sc. Nino Serdarević, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „ Računovodsto i revizija“;

Sekretar: Lamija Gazić, asistent

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
u ponedjeljak, 05.09.2022. godine, sa početkom u 16,00 sati u
Sali 3., zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Broj: 06-400-302-869/22
Zenica, 15. 07. 2022. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva