E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA SANDRE ČAUŠEVIĆ

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA SANDRE ČAUŠEVIĆ, DIPL.EKONOMIST

POD NASLOVOM:

“ POVEZANOST REALIZACIJE PREPORUKA REVIZIJA JAVNOG SEKTORA, MIŠLJENJA I PLANIRANJA BUDŽETSKIH STAVKI U BIH“

Pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sc. Nino Serdarević, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:  „Računovodstvo i revizija”, predsjednik;
  2. dr.sc. Senada Kurtanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, naučna oblast „Računovodstvo”, mentor, član;
  3. dr.sc. Ajla Muratović-Dedić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:  „Računovodstvo i revizija”, komentor, član;
  4. dr.sc. Almir Alihodžić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:  „Finansije”, član;
  5. dr.sc. Dijana Vuković, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, naučna oblast „Računovodstvo”, član

Zamjenik člana: dr.sc. Jasmina Džafić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Finansije“;

Sekretar: : Ilma Dedić Grabus, MA, v. asistent

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
14.06. (srijeda) 2023. godine, sa početkom u 12:00 sati u
Sali 3., zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Broj: 06-400-302-587/23
Zenica, 23. 05. 2023. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva