E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA SEDINE KUBAT

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA SEDINE KUBAT, DIPL.EKONOMIST

POD NASLOVOM:

„EFEKTI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU NA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU BOSNE I HERCEGOVINE“

Pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sc. Jasmin Halebić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:  „Ekonomska teorija i politika”, predsjednik;
  2. dr.sc. Merim Kasumović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naučna oblast „Ekonomska teorija i politika”, mentor, član;
  3. dr.sc. Alem Merdić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici naučna oblast: „Ekonomska teorija i politika “, član;

Zamjenik člana: dr.sc. Hasan Mahmutović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Ekonomska teorija i politika“.

Sekretar: Esmir Husetović, MA, v. asistent

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
08.06. (četvrtak) 2023. godine, sa početkom u 16:00 sati u
Sali 3., zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Satnica odbrane magistarskog rada je promijenjena, pa će se odbrana umjesto u 16:00 sati održati u 15:00 sati.

Broj: 06-400-302-588/23
Zenica, 23. 05. 2023. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva