Mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA SENAIDE TABIĆ

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA SENAIDE TABIĆ, PROF.RAZREDNE NASTAVE

POD NASLOVOM:

UTJECAJ PRIMJENE MENADŽERSKIH ALATA NA POSLOVNU USPJEŠNOST PREDUZEĆA“

Pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sc. Dženan Kulović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Menadžment i organizacija”, predsjednik;
  2. dr.sc. Aziz Šunje, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast:  „Menadžment i organizacija”, mentor i član;
  3. dr.sc. Rifet Đogić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici naučna oblast: “Menadžment i organizacija “, član;

Zamjenik člana: dr.sc. Dijana Husaković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Menadžment i organizacija“;

Sekretar: Ilma Dedić Grabus, MA, viši asistent

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
11.12. (ponedjeljak) 2023. godine, sa početkom u 15:00 sati u
Sali 3., zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Broj: 06-400-302-1388/23
Zenica, 27. 11. 2023. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva

en_USEN