E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNA ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA ANDREE RAMLJAK

UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATA ANDREE RAMLJAK, DIPL.EKONOMIST

POD NASLOVOM:

UTJECAJ RODNE RAZLIKE NA PERCEPCIJU DONOŠENJA POSLOVNIH  ETIČKIH ODLUKA

Pred Komisijom u sastavu:

  1. sc. Dijana Husaković, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast „Menadžment i organizacija”, predsjednik;
  2. sc. Elvir Čizmić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast: „Menadžment i organizacija”, mentor i član;
  3. sc. Dženan Kulović, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Menadžment i organizacija”, član;

Zamjenik člana: dr.sc. Ajla Muratović-Dedić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: „Računovodstvo i revizija“;

Sekretar: Dženana Mujčinović, asistent

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
u petak, 22.10.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati u
Sali 3., zgrada Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Broj: 06-400-302-1027/21
Zenica, 28. 09. 2021. godine

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Arhiva