E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FERIJALNI RAD U SR NJEMAČKOJ U 2023. GODINI

Obavještavamo Vas da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji zajednički realiziraju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna agencija za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2023. godini odobrena kvota od 150 studenata. Studentima univerziteta i visokih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 95 mjesta.

Sve potrebne informacije o načinu podnošenja prijava nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima koji Vam dostavljamo u prilogu.

Molimo Vas da isti, ukoliko je potrebno prilagodite, i objavite na Vašoj web stranici i da sve univerzitete i visoke škole u Federaciji BiH obavijestite o mogućnosti prijavljivanja redovnih studenata za učešće u ovom programu.  U prilogu Vam dostavljamo i Informacije o ferijalnom radu stranih studenata u SR Njemačkoj (Info – Ferienbeschaeftigung), prijavni obrazac (Bewerbungsbogen) i obrazac Izjave o upisu na fakultet (Erklärung zur Immmatrikulationsbescheinigung) Savezne agencije za rad SR Njemačke.        

Obzirom na procedure koje moramo provesti, molimo Vas da nam prijave studenata prispjele na Vašu adresu dostavite najkasnije do srijede, 8.2.2023. godine.

Javni poziv – PDF

Info-ferienbeschaeftigung – PDF

Bewerbungsbogen – PDF

B-immatrikulation – PDF

Arhiva