E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU PRIMLJENI U PRVU GODINU DODIPLOMSKOG STUDIJA AKADEMSKE 2022/2023. GODINE

ODSJEK: MENADŽMENT

Spisak redovnih i redovnih samofinansirajućih – pogledaj

Spisak vanrednih – pogledaj

ODSJEK: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Spisak redovnih i redovnih samofinansirajućih – pogledaj

Spisak vanrednih – pogledaj

Poštovane/i kandidatkinje i kandidati,

Obaviještavamo Vas, da kandidati koji su na osnovu KONAČNE LISTE primljeni u prvu godinu prvog ciklusa studija – PRVI UPISNI ROK na Ekonomskom fakultetu u Zenici, upisni materijal, predaju u Studentskoj službi, u periodu, 

15.07. – 22.07.2022. godine

dokumente za upis (originalna dokumenta ukoliko nisu dostavljena uz prijavu na Konkurs):

  1. Originalna dokumenta srednje škole (diploma i svjedočanstva I, II, III, IV razreda)
  2. Uvjerenje o državljanstvu
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Ljekarsko uvjerenje
  5. Dvije fotografije (format 4×6)
  6. Dokaz o izvršenoj uplati za školarinu

Uplatnice:

  • Upisni materijal na prvu godinu – redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – pogledaj
  • Troškovi upisa na prvu godinu – redovni studij – pogledaj
  • Troškovi upisa na prvu godinu – redovan samofinansirajući – pogledaj
  • Troškovi upisa na prvu godinu – vanredan studij – pogledaj

Odluka o usvajanju konačne rang liste – pogledaj

NAPOMENA ZA KANDIDATE KOJI SU PRIMLJENI NA REDOVAN STUDIJ: Na osnovu člana 7. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZE-DO kantona, br. 1/14), pravo iz člana 6. i 7. ove Uredbe, ne može ostvariti lice čiji ukupan prihod domaćinstva prelazi iznos prosječne neto plaće isplaćene u F BiH za 2021.godinu, a ona iznosi 996,00 KM.

 

Arhiva