E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444
E-mail: ef@unze.ba / Tel: (+387 32) 460 467, 460 444

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU (II UPISNI ROK)

Konačna rang lista primljenih kandidata u prvu godinu I (prvog) ciklusa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2021/2022 godinu (II upisni rok) i odluku o usvajanju konačne rang liste primljenih kandidata u prvu godinu I (prvog) ciklusa na Ekonomsko fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2021/2022. godinu (II upisni rok) – pogledaj

Arhiva